Kategoriarkiv: Bestyrelsen

Juleafslutning 2018

Så er vi ved at nærme os slutningen på sæson 2 2018.

Sidste træningsaften inden juleferien er

mandag den 17. december kl. 18.00

Der vil være fælles træning for alle medlemmer i tidsrummet 18.00 –  ca. 19.15.

Herefter vil der være fælles hygge med godter.

Afslutningen er for ALLE klubbens medlemmer. Voksne medlemmer er velkomne til at tage deres børn med, og børnene må meget gerne medbringe deres søskende.
Det koster ikke noget at deltage, men tilmelding er nødvendigt, så vi ved, hvor mange vi skal købe ind til.
I tilmelder jer ved at oplyse medlemmets for- og efternavn og det antal, der deltager.
Kommer i 3 personer, så bare skriv 3.

Tilmelding senest torsdag d. 13. december!!!

Tilmelding her

Se tilmeldingslisten her

Vi ses

God Jul

Juleafslutning 2017

Så er vi ved at nærme os slutningen på sæson 2 2017.

Sidste træningsaften inden juleferien er

mandag den 18. december kl. 18.00

Der vil være fælles træning for alle medlemmer i tidsrummet 18.00 –  ca. 19.15.

Herefter vil der være fælles hygge med godter.

Afslutningen er for ALLE klubbens medlemmer. Voksne medlemmer er velkomne til at tage deres børn med, og børnene må meget gerne medbringe deres søskende.
Det koster ikke noget at deltage, men det vil være en stor hjælp, hvis I tilmelder jer ved at oplyse medlemmets for- og efternavn og antal, der deltager,  så vi ved, hvor mange vi skal købe ind til.

Tilmelding her

Se tilmeldingslisten her

Vi ses

God Jul

Generalforsamling 2017

Ordinær Generalforsamling 2017

Læs referatet fra generalforsamlingen her

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling
onsdag den 3. maj kl 18.00 – 18.30Arenaen i Hammel Idrætscenter.

Stemmeberettigede er medlemmer over 16 år eller forældre til medlemmer under 16 år.
Man skal have været medlem i mindst tre måneder for at have stemmeret.

Dagsorden (jf. vedtægternes § 2.4: http://www.hgfhammel.dk/files/filer/underafd/index.html):

 1. 1. Valg af dirigent og referent
  2. Årsberetning
  3. Fremlæggelse af regnskab og budget
  4. Valg af afdelingsformand (først i 2018)
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  6. Valg af 2 suppleanter for 1 år
  7. Hævning af kontingent
  8. Indkomne forslag
  9. EventueltAd 4: Valg af formand.
  Valget er i 2018

  Ad 5: Valg af bestyrelses medlemmer.
  Følgende er på valg: Ole Krarup, Sonny Leach og Lone Juric Sørensen.
  Alle modtager genvalg. Perioden er for 2 år.

  Ethvert stemmeberettiget medlem af klubben kan stille op til bestyrelsen.
  I tilfælde af at flere kandidater end det nødvendige antal stiller op, vil der blive af holdt afstemning. Ønsker man at stille op til bestyrelsen, skal dette være bestyrelsen i hænde senest 26.april 2016.
  Man sender en mail til hammelkarate@gmail.com

Forslag til dagsordenens punkt 7 modtages på mail til Peder: peder.bocher@gmail.com, og skal være ham i hænde senest d. 26. april 2016.

De anliggender, der på generalforsamlingen kræver afstemning,
afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Vi opfordrer alle medlemmer og forældre til at møde frem, idet generalforsamlingen er en god lejlighed til at komme i dialog med både trænere og bestyrelse. Vi modtager gerne konstruktive kommentarer, ros og ris.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Generalforsamling 2016

Ordinær Generalforsamling 2016

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling
mandag den 25. april kl 18.00 – 18.30Arenaen i Hammel Idrætscenter.

Referat af generalforsamlingen kan ses her

Stemmeberettigede er medlemmer over 16 år eller forældre til medlemmer under 16 år.
Man skal have været medlem i mindst tre måneder for at have stemmeret.

Dagsorden (jf. vedtægternes § 2.4: http://www.hgfhammel.dk/files/filer/underafd/index.html):

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Årsberetning
 3. Fremlæggelse af regnskab og budget
 4. Valg af afdelingsformand
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
 6. Valg af 2 suppleanter for 1 år
 7. Indkomne forslag
 8. Eventuelt

Ad 4: Valg af formand.
Peder Bøcher modtager genvalg. Perioden er for 2 år.

Ad 5: Valg af bestyrelses medlemmer.
Følgende er på valg: Henrik Eriksen, Kenneth Lysdal og Henriette Koch.
Alle modtager genvalg. Perioden er for 2 år.

Ethvert stemmeberettiget medlem af klubben kan stille op til bestyrelsen. I tilfælde af at flere kandidater end det nødvendige antal stiller op, vil der blive af holdt afstemning. Ønsker man at stille op til bestyrelsen, skal dette være bestyrelsen i hænde senest 20.april 2016.
Man sender en mail til hammelkarate@gmail.com

Forslag til dagsordenens punkt 7 modtages på mail til Peder: peder.bocher@gmail.com, og skal være ham i hænde senest d. 20. april 2016.

De anliggender, der på generalforsamlingen kræver afstemning,
afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Vi opfordrer alle medlemmer og forældre til at møde frem, idet generalforsamlingen er en god lejlighed til at komme i dialog med både trænere og bestyrelse. Vi modtager gerne konstruktive kommentarer, ros og ris.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Ordinær Generalforsamling 2015

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

onsdag den 25. marts 2015 kl 18.30 – 19.00

i Arenaen (Hal D) i Hammel Idrætscenter.

Stemmeberettigede er medlemmer over 16 år eller forældre til medlemmer under 16 år.
Man skal have været medlem i mindst tre måneder for at have stemmeret.

Dagsorden (jf. vedtægternes § 2.4: http://www.hgfhammel.dk/files/filer/underafd/index.html ):

1. Valg af dirigent og referent

2. Årsberetning

3. Fremlæggelse af regnskab og budget

4. Valg af afdelingsformand

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

6. Valg af 2 suppleanter for 1 år

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt

Ad 4: Peder Bøcher blev valgt sidste år for en periode på to år.
Der skal således ikke vælges formand i år.

Ad 5: Følgende er på valg: Sonny Leach og Kristian Sørensen. Sonny modtager genvalg.
Vi skal således have fundet et ekstra bestyrelsesmedlem. Perioden er for 2 år.

Ethvert stemmeberettiget medlem af klubben kan stille op til bestyrelsen. I tilfælde af at flere kandidater end det nødvendige antal stiller op, vil der blive af holdt afstemning.

Forslag til dagsordenens punkt 7 modtages på mail til Peder: peder.bocher@gmail.com,
og skal være ham i hænde senest søndag den 22. marts 2015.

De anliggender, der på generalforsamlingen kræver afstemning, afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Vi opfordrer alle medlemmer og forældre til at møde frem, idet generalforsamlingen er en god lejlighed til at komme i dialog med både trænere og bestyrelse.
Vi modtager gerne konstruktive kommentarer, ros og ris.

Venlig hilsen

Bestyrelsen