Kategoriarkiv: For medlemmer

Juleafslutning 2018

Så er vi ved at nærme os slutningen på sæson 2 2018.

Sidste træningsaften inden juleferien er

mandag den 17. december kl. 18.00

Der vil være fælles træning for alle medlemmer i tidsrummet 18.00 –  ca. 19.15.

Herefter vil der være fælles hygge med godter.

Afslutningen er for ALLE klubbens medlemmer. Voksne medlemmer er velkomne til at tage deres børn med, og børnene må meget gerne medbringe deres søskende.
Det koster ikke noget at deltage, men tilmelding er nødvendigt, så vi ved, hvor mange vi skal købe ind til.
I tilmelder jer ved at oplyse medlemmets for- og efternavn og det antal, der deltager.
Kommer i 3 personer, så bare skriv 3.

Tilmelding senest torsdag d. 13. december!!!

Tilmelding her

Se tilmeldingslisten her

Vi ses

God Jul

Gradueringer december 2018

Vi nærmer os december måned, hvor vi traditionen tro afholder graduering.
Graduering er en slags eksamen, hvor det enkelte medlem skal demonstrere de teknikker,
der er blevet trænet i sæsonens forløb overfor klubbens trænere.

Det er vigtigt, at I spørger jeres trænere, hvorvidt I er klar til graduering eller ej, inden I tilmelder jer.

Gradueringen finder sted i normal træningstid og starter PRÆCIST,
så kom i god tid så man kan varme op og få afregnet inden graduering. 

Alle gradueringer koster 110,- kr

Vi tager mobilepay 26730 (mærk venligst betalingen med medlemmets fornavn OG Efternavn)
Betal venligst først på selve dagen. En overførsel er IKKE en tilmelding. Det SKAL I gøre på det link, der passer til jeres hold.
Har du kontanter med, så kun LIGE penge! 
På forhånd tak.

Gradueringerne sker på følgende dage:

 • Nybegyndere: . 5. december – kl. 17.30
 • Let øvede: 10. december – kl. 17.30 – HUSK jeres lille hvide gradueringskort
 • Øvede: 12. december – kl. 18.00 – HUSK jeres lille hvide gradueringskort
  INGEN TRÆNING FOR NYBEGYNDERE D. 12. december PGA GRADUERING

Tilmelding til Graduering “Begyndere” 
For nuværende grader: Nybegynder
Tilmelding inden d. 30. november
TIlmelding her
Klik her – Hvis du er tvivl, om du er tilmeldt graduering for NYBEGYNDERE
Der er mulighed for opvarmning i flexrummet fra kl 17.00
Består du din graduering vil du få en gul snip til at sy på dit hvide bælte.

Tilmelding til Graduering “Let øvede” 
For nuværende grader: 8.kyu (gul snip) + 7. kyu (gult bælte)
Tilmelding inden d. 5. december
Tilmelding her
Klik her – Hvis du er tvivl, om du er tilmeldt graduering for LETØVEDE
Der er mulighed for opvarmning i flexrummet fra kl 17.00

Består du din graduering, vil du få en snip (nybegyndere og brunbælter) eller et bælte udleveret, derfor er det VIGTIGT, at I oplyser bæltets længde i cm – Mål det gerne.
(Står der f.eks. 150 på bæltet, er det IKKE længden, men størrelsen på gien.)
Et bælte er minimum 220 cm langt!!!

Tilmelding til Graduering “Øvede” 
For nuværende grader: 6.kyu (orange) til og med 2.kyu (brunt med 1 snip)
Tilmelding inden d. 7. december
Tilmelding her
Klik her – Hvis du er tvivl, om du er tilmeldt graduering for ØVEDE
Der er mulighed for opvarmning i flexrummet fra kl 17.00

Har du spørgsmål, så send os en mail på hammelkarate@gmail.com

Der hilses og bydes velkommen

Thorsø Lejren 2018

Der indbydes atter i år til træningslejr i Thorsø.

Lørdag d. 27.10.18 kl. 13.00 – søndag d. 28.10.18 kl. 14.00

Programmet vil igen i år være fokuseret på grundtræning med henblik på,
at den enkelte vil være bedre rustet til graduering i klubregi.
Der vil derfor igen i år være mulighed for at deltage i en prøvegraduering,
hvor der fra trænernes side vil være fokus på at give deltagerne konstruktiv kritik.
Deltagelse i prøvegraduering er valgfrit.

Deltager krav:
Minimum gradueret 8. Kyu (hvidt bælte).
Minimum fyldt 10 år.

Pris:
Det koster 400,- kr pr person. Prisen er inkl. måltider.
Det er gratis at overnatte i hallen.
Tilmelding via klubmodulet inden d. 20.10.18: HER

Instruktører
Henrik Eriksen (5. dan)
Just Mønsted Sørensen (4. dan)
Torsten Land Daugaard (5. dan)

Sted:
Tungelund Aktivitetscenter, Gl Tungelundvej 9B, 8881 Thorsø

Træningspas:
Lørdag: 13.00 – 17.00, 19.00 – 20.30
Søndag: 09.00 – 11.00, 12.00 – 14.00 (prøvegraduering)

Programmet er sammensat er en række mindre moduler indenfor vores pensum af en varighed på ca. 45 min. Herefter er der kort pause, før et nyt modul starter. Indholdet af modulerne vil være baseret på vores pensums tre hovedkategorier: Kihon, Kata og Kumite.

Bob Nash Seminar Rødovre

Rødovre Karateskole har fornøjelsen af at invitere til seminar med

Bob Nash, 7. dan Wadokai, den 28. – 30. september 2017

Bob er elev af Takagi Sensei, og han forklarer det grundlæggende indenfor Wado på en måde, der giver dig en vifte af metoder til at forbedre din teknik. Din forståelse af Wado bliver udfordret, og du kommer til at have et masse spørgsmål, når seminaret er forbi.

Vi håber, at du vil være med til denne store begivenhed.

Program: De 10 grundstød, kata samt kihon-kumite.

Sted: Rødovre Skole, Rødovrevej 139, 2610 Rødovre. Det er gratis at overnatte på skolen.
De nærmeste hoteller er: Scandic GlostrupGlostrup Park Hotel, and A Hotels – det er muligt at komme til skolen med bus eller taxa.

Træningstider:

Fredag  18:00 – 21:00
Lørdag  10:00 – 15:00
Søndag 10:00 – 15:00

Måltider:
Morgenmad kl. 8:00,
Aftensmad kl. 17:30.
Frokost serveres mellem 12 og 13.
Der serveres ingen mad fredag aften.

Pris: 600 kr. pr. deltager, som betales via klubmodulet – Link

Prisen dækker træning og forplejning (morgenmad lørdag + søndag, frokost lørdag + søndag, aftensmad lørdag). Prisen er fast uanset antal måltider og træningstimer, man deltager i.

Deltagere og instruktion:
Alle med minimum 5. kyu.
Der er deltagerbegrænsning på 50, hvor sortbælter prioriteres.
Undervisningen vil foregå på engelsk.

Tilmelding: Inden 2. september 2018

Når vi kender det endelige deltagerantal fra Hammel, vil vi bede jer om at afkrydse hvilke måltider, I deltager i, da vi ikke er tilhængere af madspild.
Dette mere herom senere.

Vi vil desuden koordinere samkørsel, når vi kender deltagerantal

Generalforsamling 2018

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

onsdag den 4. april kl 18.00 – 18.30 i Arenaen i Hammel Idrætscenter.

Stemmeberettigede er medlemmer over 16 år eller forældre til medlemmer under 16 år.
Man skal have været medlem i mindst tre måneder for at have stemmeret.

Dagsorden (jf. vedtægternes § 2.4: http://www.hgfhammel.dk/files/filer/underafd/index.html):

 1.  Valg af dirigent og referent
 2.  Årsberetning
 3.  Fremlæggelse af regnskab og budget
 4.  Valg af afdelingsformand (sker i 2019)
 5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
 6.  Valg af 2 suppleanter for 1 år
 7.  Indkomne forslag
 8.  Eventuelt

Ad 4: Valg af formand.
Valget er i 2019

 

Ad 5: Valg af bestyrelses medlemmer.
Følgende er på valg: Henrik Eriksen, Henriette Koch og Ole Krarup.
Alle modtager genvalg. Perioden er for 2 år.

 

Ethvert stemmeberettiget medlem af klubben kan stille op til bestyrelsen.
I tilfælde af at flere kandidater end det nødvendige antal stiller op, vil der blive af holdt afstemning. 

Ønsker man at stille op til bestyrelsen,
skal dette være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.
Man sender en mail til hammelkarate@gmail.com

Forslag til dagsordenens punkt 7 modtages på mail til Peder: peder.bocher@gmail.com, og skal være ham i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

De anliggender, der på generalforsamlingen kræver afstemning,
afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Vi opfordrer alle medlemmer og forældre til at møde frem, idet generalforsamlingen er en god lejlighed til at komme i dialog med både trænere og bestyrelse.
Vi modtager gerne konstruktive kommentarer, ros og ris.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Juleafslutning 2017

Så er vi ved at nærme os slutningen på sæson 2 2017.

Sidste træningsaften inden juleferien er

mandag den 18. december kl. 18.00

Der vil være fælles træning for alle medlemmer i tidsrummet 18.00 –  ca. 19.15.

Herefter vil der være fælles hygge med godter.

Afslutningen er for ALLE klubbens medlemmer. Voksne medlemmer er velkomne til at tage deres børn med, og børnene må meget gerne medbringe deres søskende.
Det koster ikke noget at deltage, men det vil være en stor hjælp, hvis I tilmelder jer ved at oplyse medlemmets for- og efternavn og antal, der deltager,  så vi ved, hvor mange vi skal købe ind til.

Tilmelding her

Se tilmeldingslisten her

Vi ses

God Jul

Gradueringer December 2017

Tilmelding til gradueringer December 2017

Vi nærmer os december måned, hvor vi traditionen tro afholder graduering. Graduering er en slags eksamen, hvor det enkelte medlem skal demonstrere de teknikker, der er blevet trænet i sæsonens forløb overfor klubbens trænere.

Det vil altid være en god ide at få jeres træners vurdering, om I er klar til graduering, inden I tilmelder jer.

Gradueringen finder sted på normal træningstid og starter PRÆCIST, så kom i god tid så man kan varme op og få afregnet inden graduering.

Gradueringerne sker på følgende dage:

 • Nybegyndere:  6. december  – kl. 17.30 – Husk 70kr
 • Let øvede: 11. december – kl. 17.30 – Husk 60kr + gradueringskort
 • Øvede: 13. december – kl. 18.00 – Husk 60kr + gradueringskort
  INGEN TRÆNING FOR NYBEGYNDERE D. 13. december PGA GRADUERING

Tilmelding til Graduering “Begyndere” 
For nuværende grader: Nybegynder
Mulighed for opvarmning: Kort opvarmning med Mai & Mammad
Tilmelding inden d. 1. december 2017!!
TIlmelding her
Klik her – Hvis du er tvivl, om du er tilmeldt graduering for NYBEGYNDERE

Tilmelding til Graduering “Let øvede” 
For nuværende grader: 8.kyu (gul snip) + 7. kyu (gult bælte)
Mulighed for opvarmning i Flexrum 1 til venstre
(op ad trappen ved svømmehallen) fra kl. 17.00
Tilmelding inden d. 6.december 2017
Tilmelding her
Klik her – Hvis du er tvivl, om du er tilmeldt graduering for LETØVEDE

Der bliver solgt bælter i klubben efter gradueringen. Bælter koster 50,- kr.
Bæltets længde i cm skal oplyses ved tilmeldingen –  (Står der f.eks. 150 på bæltet, er det IKKE længden, men størrelsen på gien.)

Tilmelding til Graduering “Øvede” 
For nuværende grader: 6.kyu (orange) til og med 2.kyu (brunt med 1 snip)
Mulighed for opvarmning i arenaen fra 17.30
Tilmelding inden 8. december 2017
Tilmelding her
Klik her – Hvis du er tvivl, om du er tilmeldt graduering for ØVEDE

Der bliver solgt bælter i klubben efter gradueringen. Bælter koster 50,- kr.
Bæltets længde i cm skal oplyses ved tilmeldingen –  (Står der f.eks. 150 på bæltet, er det IKKE længden, men størrelsen på gien.)

Har du spørgsmål, så send os en mail på hammelkarate@gmail.com

Klubmesterskab 2017

Lørdag d. 11. november 2017 afholder Hammel Karate Klub klubmesterskab for klubbens medlemmer

Klubmesterskabet afvikles i tidsrummet kl. 10.00 – 14.00. Alle skal være mødt kl. 10.00.

Klubmesterskabet afholdes i både kumite (kamp) og kata, så er her muligheden for at prøve at kæmpe for første gang i trygge omgivelser.

Nybegynderne får deres egen gruppe. Dog vil voksne nybegyndere komme i gruppe med voksne fra lavere grader.

Har man ikke sit eget udstyr kan man låne af handsker og benskinner af klubben.

ALLE SKAL DELTAGERE SKAL HA EN TANDBESKYTTER.
Denne kan købes i klubben til 60,- kr
http://hgfkarate.klub-modul.dk/cms/ShopOverview.aspx

OBS! *Det er kun muligt deltage, hvis du er medlem af Hammel Karate Klub.
Deltagelse i klubmesterskabet er gratis.

Har du spørgsmål, så kontakt Henriette
(mail: henriette.hammelkarate@gmail.com – mobil 23417471)

Tilmelding til stævnet her

Deltagerliste

Mange hilsner
Bestyrelsen, Hammel Karate Klub

 

Sommerafslutning 2017

Så er vi ved at nærme os slutningen på sæson 1 2017.

Sidste træningsaften inden sommerferien er

Mandag d. 19. Juni 2017 kl. 18.00

Der vil være fælles træning for alle medlemmer i tidsrummet 18.00 – ca. 19.15.

Herefter vil der være fælles hygge med godter.

Afslutningen er for ALLE klubbens medlemmer. Voksne medlemmer er velkomne til at tage deres børn med, og børnene må meget gerne medbringe deres søskende.
Det koster ikke noget at deltage, men det vil være en stor hjælp, hvis I tilmelder jer ved at oplyse medlemmets for- og efternavn og antal deltagerer, så vi ved, hvor mange vi skal købe ind til.

Tilmelding her

Se tilmeldingslisten her

Vi ses

God Sommer

Juleafslutning 2016

Så er vi ved at nærme os slutningen på sæson 2 2016.

Sidste træningsaften inden juleferien er

MANDAG d. 19. december 2016 kl. 18.00

Der vil være fælles træning for alle medlemmer i tidsrummet 18.00 – ca. 19.15.

Herefter vil der være fælles hygge med godter.

Afslutningen er for ALLE klubbens medlemmer, og det koster ikke noget at deltage,
men det vil være en stor hjælp, hvis I tilmelder jer ved at oplyse jeres for- og efternavn på nedenstående link, så vi ved, hvor mange vi skal købe ind til.

Tilmelding HER

Se her om du er tilmeldt

Vi ses

God jul og godt nytår